Velkommen til Børne- og Familiehuset


Børne- og Familiehuset i Lemming - en dagbehandlingsinstituition med skole og masser af fritidsaktiviteter

Du besøger nu Børne- og Familiehuset

hjemmeside, hvor du vil finde en masse

information, nyheder og nogle gode fotos

fra vores hverdag.

Vi håber at du vil finde det du søger

ellers kan du altid ringe på tlf. 8685 9325.

 

Har du spørgsmål iøvrigt er du

velkommen til at besøge os,

ring og snak med en af de voksne.

 

 

 

 

 


 

 

NYHEDER

Tak for det store fremmøde til forældredagen i tirsdags. Vi er meget glade for at I møder frem og viser jeres interesse for jeres børns skole. Det betyder alverden for jeres børn at i støtter op på den måde. De er alle meget spændte på dagen og selv om nogen måske laver andre ting mens I er her, end at være sammen med jer, så er det meget vigtigt for dem at I møder op.

Emne/Projekt uge ligger i år fra d. 23. april - 26. april.

Det er allerede mandag i næste uge. Vi har en uge hvor vi skal være ude og lave mange forskellige aktiviteter. Vi skal have gjort legepladsen sjovere og renset hoppepuden så den igen kan tages i brug. Vi har brug for at alle derfor har udetøj og sko på og med. Derudover er det vigtigt, at have madpakker med til alle dage, (med mindre i er blevet kontaktet af de enkelte grupper, som måske kan finde på at lave bålmad.) Vi skal tirsdag eller onsdag besøge ”Fjordcenteret” ved Randers Fjord, hvor vi bl.a. skal ud at sejle og røgte garn på fjorden. Torsdag skal vi besøge FUSFRI som er en friskole hvor vi deltager i et skoleløb/motionsløb til støtte for Børn, Unge og Sorg. For hver kilometer børnene løber støtter Børne og Familiehuset med 5 kr. Der er også mulighed for at cykle.

Fredag er det St. Bededag og børnene har derfor fri.

Eksamen:

Vi afholder eksamen for Adan, Louisa og Morten i disse dage. I næste uge er der den obligatoriske projektopgave for disse 3 og de er derfor ude af skema og emneuge. Skriftlig eksamen er d. 2.-3. og 4. maj. Mundtlig eksamen er ikke offentliggjort endnu.

Kristi Himmelfarts ferien ligger i år fra 10. maj-13. maj. Begge dage incl.

2. Pinsedag er mandag d. 21. maj

Heldagstur: Onsdag d. 23. maj

tager vi på en heldagstur hele skolen. Vi skal på tur til Djurs Sommerland. Vi tager afsted herfra efter morgenmaden, så vi kan være på plads når Djurs Sommerland åbner kl. 10.00. Det er vigtigt at Børnene har madpakke med den dag. Vi køber ikke pølser eller andet mad til dem. Derimod vil vi gerne give en is og børnene skal derfor ikke have lommepenge med.

Gøglermarked:

Fredag d. 25.maj er der gøglermarked for yngste gruppe. Dvs. at de yngste er inviteret med i Lunden fra kl. 13-16. Der er kommunens SFO børn samlet for at have en sjov eftermiddag med masser af boder og aktiviteter. Børnene skal hentes i Lunden, men vi kan godt finde en løsning, hvis det er umuligt for jer at hente. Det er dog en god oplevelse for jer forældre at komme ned for at hente dem.

Forældredag:

Der er forældredag d.20. juni. Vi håber på godt vejr. Den dag vil vi også sige farvel til de børn, der skal videre i livet på andre skoler. Det vil være som sædvanligt fra kl. 16-18.30

Blå kors eller andet sommerlejr:

Vi har tidligere år, støttet de børn der har taget en uges sommerlejr med Blå Kors eller lignende organisationer. Det vil vi fortsat gøre, hvis det er aktuelt. Det kræver at I henvender jer til os, så vi nærmere kan aftale hvordan vi praktisk gør. Sidste år var der en del der var afsted og det var en stor succes. Se denne hjemmeside: http://lejre.blaakors.dk

Klassens dag:

Denne dag tager klassen afsted til en aktivitet for at afslutte året sammen. Klasserne har endnu ikke besluttet hvor de skal tage hen.

Og afslutning i indelukket.

Som altid tager vi den sidste dag, fredag d. 29. juni (hvis vejret ikke er helt umuligt) på en kanotur, der ender i ”Indelukket”. Hvor vi rigtig gerne vi give en is til de der har lyst til at komme og få en is sammen med os. Vi vil være retur i indelukket ca. 12.15 og tager derfra ca. kl.13.00 Det er også det sted, hvor vi håber at møde tidligere børn og unge, som har tid til at nyde en is sammen med os.

Sommerferie:

Sommerferien vil i år vare fra lørdag d. 30. juni til søndag d. 14. august (begge dage inklusive).  Der vil være mulighed for pasning i SFO, for de der har alderen til det i Uge 27 og i uge 32. I ugerne 28, 29, 30 og 31 har institutionen lukket.