Familiebehandling

 

For familier med familiebehandling er familiesamtalerne planlagt således:

Samtaler efter aftale, mindst hver 4. uge med kontaktperson og familiebehandler. Der tages udgangspunkt i undervisnings, socialpædagogiske og familiemæssige problemstillinger.

Der er tale om forældresamarbejde, familierådgivning, og/eller familieterapeutiske forløb.

 

Nye familier med familiebehandling genemgår et introduktionsprogram det første ½ år, som ser således ud:

Møde 1: 

Hvor støtter vi barnet bedst? Hvem har mulighed for at støtte hvor? Hvilke forventninger har familien, hvilke forventninger har den anbringende instans og hvilke forventninger har vi til familiearbejdet?

Vi laver samarbejdsaftaler med familien og fastlægger det første ½års møder.

Møde 2:

Der laves genogram sammen med familien. Hvordan hænger familien sammen - hvilke ressourcer er der- hvem har betydning for hvem m.m.?

Møde 3:

Der tales om roller

Fokus på forældreroller - børneroller

Møde 4:

Relationer.

Hvilke relationer er stærke i familien.

Forhold til hinanden:Far - mor, mor - barn, far - barn, barn - barn, bedsteforældre - forældre, bedste forældre - barn, andre.

Møde 5:

Evaluering af de første møder. Fremtidige fokuspunkter. Planlægning af møder fremover.

 

Herefter afholdes møder mindst hver 4. uge, hvor fokus punkter aftales fra møde til møde.

 

Et ½års forløb for en familie kunne se sådan ud.

Uge 33: Samarbejdet starter med forventninger til samarbejdet. Praktiske spørgsmål afgøres.

Uge 36: Familiesamtale: Genogram

Uge 39: Den årlige fisketur.

Uge 41: Familiesamtale: Roller

Uge 41: Skolernes Motionsdag

Uge 45: Familiesamtale: Relationerne i Familien

Uge 47: Skole/hjemsamtale

Uge 49: Familiesamtale: Hvordan er det gået. Fokuspunkter fremover.

Uge 50: Behandlingsmøde i hjemmet.

Uge 51: Behandlingsmøde med anbringende instans

Uge 51: juleafslutning

 

Ved alle familiesamtaler forventes at begge forældre deltager. Møderne kan afholdes enten i Børne og Familiehuset eller i hjemmet.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her (pdf)

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies