Undervisningen

 

Undervisningen opfylder folkeskolelovens krav. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så den tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder både fagligt, socialt og personligt. Undervisning er således differentieret, og veksler mellem traditionelle undervisningsforløb, emnearbejder, ture ud af huset og praktiske aktiviteter.

 

 

 

Struktur og forudsigelighed er en betingelse for at undervisningen fungerer. Det er vigtigt, at vore elever oplever succeser i skolen. De skal dagligt have udfordringer, der svarer til deres niveau. Derfor kan man meget vel tænke sig, at eleverne vil blive blandet med vores øvrige elever, så man ved holddannelsen tager hensyn til den enkelte elevs ressourcer og kompetencer. De enkelte holds størrelse vil oftest være på 6 elever, hvortil der er knyttet 2 undervisere, eller 2-3 elever med 1 underviser.

 

 

Børnene undervises som udgangspunkt i de fag, de ville have haft i folkeskolen. De praktiske fag vægtes dog højere end i folkeskolen.

 

Undervisningen vil også indeholde en social læseplan. Vi arbejder med, hvordan vi fungerer socialt som individ og i en gruppe. Vi snakker følelser, mobning, venskaber m.m. Vi gør det bl.a. med materialet ”Trin for Trin”, ved børnemøder og ved samtaler, som eleven og kontaktpædagogen har hver uge. Undervisningen starter kl. 08, og slutter dagligt mellem kl. 12-14.

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her (pdf)

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies