Bestyrelse – Fondsledelse

God fondsledelse 

Fondens aktiviteter

Fonden er en alment velgørende fond. Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed – herunder behandling og undervisning – for socialt truede børn og unge med psykiske og/eller sociale problemer.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af skole behandlingstilbud , som tilbyder undervisning og behandling i en pædagogisk og terapeutisk hverdag med udviklingsmuligheder for socialt truede børn og unge, og hvor forældrene i vid udtrækning inddrages i arbejdet efter et nærmere aftalt forløb.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Anbefalinger for god Fondsledelse for bestyrelsen i Den erhvervsdrivende fond Børne og Familiehuset 18022184