Personalet

Personalet i Børne- og Familiehuset

Vi er en tværfagligt sammensat gruppe bestående af primært lærere og pædagoger. Vores leder er oprindelig uddannet lærer men efterfølgende også Familie og Psykoterapeut fra Kempler og Supervisor fra DFTI

Vi har nedenfor lavet en præsentation af os selv.

Annette Jellesen

Annette Jellesen

Leder

Læs mere

Annette Jellesen, leder.

Uddannet lærer 1996 fra Silkeborg Seminarium med linjefagene dansk og musik. Startede herefter som lærer på Skægkærskolen.  Startede i 1999 med at arbejde på friskole og i 2002 som leder og initiativtager af Friskolen i Lemming.

I 2006 leder af Fussingø- Egnens Friskole ved Randers der senere blev udbygget med Børnehave og Vuggestue. Leder der indtil 30. oktober 2015

Sideløbende med lederstillingen på Fussingø-Egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue i Styrelsen for Dansk Friskoleforening og medforfatter til bogen Ledelse af Ledelse og tog også i årene 2008 – 2012 en Diplom Uddannelse i Ledelse

Er uddannet Familie og Psykoterapeut Kempler der i foråret 2018 og supervisor fra DFTI i foråret 2020

Ansat som Leder af Børne og Familiehuset i Lemming 1. november 2015

Arbejder med ledelse, administration, undervisning, familiearbejde, børnesamtaler, supervision og samarbejdsrelationer

Jesper Høegh Sørensen

Jesper Høegh Sørensen

Souschef

Læs mere

Jesper Høegh Sørensen, souschef.

Jesper har en fortid som matros i handelsflåden. Uddannet pædagog i 2002 fra Jysk pædagogseminarium i Randers. Har arbejdet i folkeskolen i 14 år. Fra 2002 – 2006 år som SFO-pædagog på Tirsdalens Skole i Randers. Herefter blev han ansat som underviser i skolens specialklasser, hvor Jesper har undervist indtil august 2016.

Ansat i Børne- og Familiehuset pr 1.8.2016

Jesper er Souschef, og underviser i Dansk, Matematik, Natur/teknologi, idræt og svømning.

Martin Sørensen

Martin Sørensen

Lærer

Læs mere

Martin Sørensen, lærer.

Uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i 1995.

Har siden arbejdet på Efterskole, Fritidsklub, en årrække i folkeskolen, med alm. undervisning samt støtte- og specialundervisning, dels inkluderende på skolen, dels som lærer på forskellige projekter knyttet til Oustruplund.

Har arbejdet i Børne- og Familiehuset siden 2006, de seneste år i Yngste Gruppe med alle fag udover Dansk.

Har i perioden 2010-13 taget efteruddannelse som Narrativ Terapeut hos DISPUK.

Stig Fisker

Stig Fisker

Lærer

Læs mere

Stig Fisker, lærer.

Uddannet folkeskolelærer i 1989 fra Silkeborg Seminarium med engelsk og sløjd som linjefag. Har siden taget videreuddannelse i dansk, musik og som læsevejleder.

Har bl.a. undervist og arbejdet med ADHD og autismespektrum børn i Centerklasserne på Vestre Skole.

Ansat januar 2008 i Børne- og Familiehuset som lærer og læsevejleder.

Underviser i dansk, engelsk, matematik, sløjd og musik.

Louise Kristensen

Louise Kristensen

Lærer

Læs mere

Louise Kristensen, lærer.

Ansat i Børne- og Familiehuset august 2009.

Uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium juni 2009 med linjefagene matematik, geografi, idræt og hjemkundskab. 

Har fra tidligere en uddannelse som sosu hjælper. 

I sidste del af studietiden var Louise tilknyttet Oustruplund dels som vikar dels som underviser i enmandsprojekter.

Anne Sejer Madsen

Anne Sejer Madsen

Lærer

Læs mere

Anne Sejer Madsen, lærer.

Ansat i Børne- og familiehuset april 2022. Uddannet lærer fra Aarhus med linjefagene dansk, biologi og billedkunst i 2013.

Anne har arbejdet 6 år på Behandlingsskolerne i København, og 3 år på en folkeskole i Vallensbæk. Anne har primært arbejdet miljøterapeutisk med børn med adfærdsforstyrrelser. Anne er oprindeligt fra Ry og har for nyligt bosat sig her på Silkeborgegnen, hvor hun bor med sine to døtre og sin mand. Anne er en stor udelivs- og brætspilsentusiast og hun elsker alt der indbefatter leg, spil og bevægelse. Annes undervisning har derfor tit en praktisk eller fysisk vinkling.

Sandra Hansen

Sandra Hansen

Pædagog

Læs mere

Sandra Hansen, pædagog.

Uddannet idrætspædagog fra Viborg Seminarium januar 2009. Blev ansat i Børne- og Familiehuset august 2014. 

Sandra er med i følgende timer: Dansk, matematik, idræt, historie, geografi, fysik, svømning, læsebånd og lektiecafe.

Før sin ansættelse i Børne- og Familiehuset har Sandra arbejdet på Resenbro skole i SFO delen og havde derudover nogle støttetimer i skolen i forbindelse med f.eks. inklusionselever.

Lea Fogh Andersen

Lea Fogh Andersen

Pædagog

Læs mere

Lea Fogh Andersen, pædagog.

Uddannet pædagog fra Jysk pædagoguddannelse januar 2013.

Ansat i Børne- og Familiehuset efteråret 2015, hvor hun primært er i syd. 

Hun underviser i kristendom, og er med i de fleste fag.

 

Betina Sølvsten

Betina Sølvsten

Lærer

Læs mere

Betina Sølvsten, lærer.

Uddannet folkeskolelærer i 1996 fra Jelling Seminarium. Ansat i Børne- og Familiehuset januar 2015.  Betina har arbejdet med børn og unge med særlig vanskeligheder/behov siden hun blev færdiguddannet. Betina har arbejdet på Skjernåskolen, Århusbakkens skole/Langsøskolen i Centerklasserne og senere på Dybkær Specialskole. 

Betina har bl.a. arbejdet med børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap, samt børn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. 

Betina har en uddannelse som NLP-coach. Hun underviser i dansk og matematik.

Lars Sørensen

Lars Sørensen

Lærer

Læs mere

Lars Sørensen, lærer.

Uddannet lærer i 2006 fra Silkeborg Seminarium. 

Har i perioden 2006-2008 arbejdet på opholdssted som lærer og som en del af det faste personale i hverdags- og weekendvagter. 

Læst pædagogisk antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet i perioden 2009-2012. med et overordnet fokus på socialforvaltning og specialpædagogik.

Blev i 2012 projektansat i Ikast-Brande Kommunes socialforvaltning som faglig konsulent. 

Har arbejdet som familiebehandler ved Herning Kommune i 2012-2015. Blev i 2015 certificeret KIFF-leder (kursus i fælles forældreansvar) ved Center For Familieudvikling. 

Ansat i Børne- og Familiehuset i august 2015 med timer primært i ældste gruppe. 

Underviser i samfundsfag, matematik, historie, svømning og praktisk fag.

Jonas Mikkelsen

Jonas Mikkelsen

Lærer

Læs mere

Jonas er uddannet folkeskolelærer fra Via University College i Aarhus 2018, med linjefagene dansk, samfundsfag og kristendomskundskab. Jonas har i perioden 2018-2022 arbejdet ved Hedensted Ungdomsskole som lærer for elever med socio-emotionelle vanskeligheder, ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Har tidligere arbejdet på en friskole i Aarhus og under studietiden som fast vikar på en folkeskole tilknyttet specialklasserne. Jonas blev ansat i Børne- og familiehuset i 2022. Han er primært i ældstegruppen med timer i dansk, engelsk, historie, religion og svømning.

Camilla Hylke Danielsen

Camilla Hylke Danielsen

Pædagog

Læs mere

Camilla Hylke Danielsen, pædagog.

Bor i Funder med sine 4 børn.

Camilla er uddannet professionsbachelor fra Ikast pædagogseminarium i 2006.

2006-2011 Arbejdede hun som pædagog i daginstitution.  

2011-2014 var Camilla Hjemmegående med egne tvillinger.

2014-2016 Arbejdede hun på døgninstitution for anbragte unge. 

November 2016 blev Camilla ansat i Børne og Familiehuset.

Camilla er primært tilknyttet Øst

Mette Lindskog Pedersen

Mette Lindskog Pedersen

Pædagog

Læs mere

Mette Lindskog Pedersen, pædagog.

Uddannet fra Jydsk Pædagog Seminarium Randers 2003. Ansat i Børne- og Familiehuset august 2015. 

Mette er med i følgende fag: dansk, matematik, idræt, engelsk, natur/teknik, p-fag, kristendom og svømning. 

Mette står desuden for al undervisning med heste og ridning i Børne og Familiehuset.

Mette har tidligere arbejdet med børn, unge og voksne med fysiske og psykiske handicaps dels i skoleregi og dels på bocenter.

Dorte Andersen

Dorte Andersen

Pædagog

Læs mere

Dorte Andersen, pædagog.

Har tidligere arbejdet som pædagog på institutionen Kanonen i Hadsten og Hørning Skole Specialafdeling.

Daniel Jellesen

Daniel Jellesen

Lærer

Læs mere

Daniel Jellesen, lærer.

Bor i Randers, med sin kone, datter og søn. Efter at have færdiggjort gymnasiet blev Daniel uddannet IT-Supporter, og har derudover færdiggjort 8 moduler på pædagoguddannelsen. 

Daniel har altid elsket, arbejdet med mennesker, hvilket har ledt, til forskellige jobs, rundt omkring, lige fra vuggestue til børnehave, lidt førskole og SFO.  Efterfølgende har han arbejdet som underviser på en friskole i matematik, engelsk og tysk i 3. til 8. klasse.

Daniel har desuden arbejdet på Viden Djurs i Grenaa, som Second Line Supporter i 3,5 år.

Daniel blev ansat i Børne- og familiehuset i april 2019. Han ser sig selv som glad, udadvendt, imødekommende og med et stort overskud til de mennesker, der har brug for ekstra opmærksomhed og omsorg. Daniel Uddanner sig sideløbende, med ansættelsen i Børne- og familiehuset, til lærer på Silkeborg seminarium med linjefagene Engelsk og Matematik .

Marie Svendsen Volf

Marie Svendsen Volf

Pædagog

Læs mere

Marie Svendsen Volf, Pædagog.

Marie bor i Levring nord for Silkeborg, med sin kæreste og sine to drenge.

Hun er uddannet professionsbachelor fra Ikast pædagogseminarium i 2007. Marie har en diplomuddannelse i ledelse 2012, og i 2020 blev hun uddannet som friluftsvejleder.

Senest har Marie været ansat som SFO-leder på den lokale Friskole i Lemming. Tidligere har Marie arbejdet i en integreret institution i Virklund, og yderligere arbejdet på Resenbro skole som støttepædagog, og som børnehaveklasseleder.

 

Trine Bork Hansen

Trine Bork Hansen

Pædagog/AMR

Læs mere

Trine Bork Hansen, Pædagog og ArbejdsMiljøRepræsentant

Trine blev uddannet pædagog januar 2020. Hun er tidligere uddannet sosu-assistent hvilket gav interesse indenfor det sociale og specialpædagogiske område. Trine har arbejdet med forskellige målgrupper, vuggestue, indskoling, anbragte unge, voksen handicap, socialpsykiatri samt ældrepleje. Hun har tidligere været en del af Børne- og familiehuset som pædagogstuderende, og hun er glad for at være tilbage i huset.

Trine varetager køkkenfunktionen i Børne- og familiehuset og er desuden tilknyttet Øst.

 

Mai Dahl Pedersen

Mai Dahl Pedersen

Pædagog

Læs mere

Mai Dahl Pedersen er bosat i Lemming. Hun er uddannet pædagog  fra Strandvejens pædagogseminarium i 2011. Mai har bl.a. en fortid som pædagog i Hausgårdshus, hvor hun har arbejdet med efterværn for unge. Hun har desuden arbejdet med udsatte unge i Sted1, Viborg ungdomsskole. 

 

Personalegruppen

Den samlede personalegruppe sommeren 2022

Per Lau Jacobsen

UU Silkeborg 

Papirfabrikken 18a, Silkeborg 

Mob. 21694009

PerLau.Jacobsen@silkeborg.dk

Tilknyttet alle vore elever i 8 – 10 klasse omkring deres videre skolegang og uddannelse.

Maria Schnack Wolff

PPL Silkeborg

Tilknyttet Børne- og Familiehuset som fast PPL-psykolog.

 MariaSchnack.Wolff@silkeborg.dk

 

Mette Balcher Geertsen

Sundhedsplejerske.

Kommer og taler med alle vores børn om trivsel og sundhed 1 gang om året