Personalet

Personalet i Børne- og Familiehuset

Vi er en tværfagligt sammensat gruppe bestående af primært lærer og pædagoger. Herudover er vores souschef sygeplejerske og vores leder er oprindelig uddannet lærer men efterfølgende også Familie og Psykoterapeut fra Kempler og Supervisor fra DFTI

Vi har nedenfor lavet en præsentation af os selv.

Annette Jellesen

Annette Jellesen

Leder

Læs mere

Uddannet lærer 1996 fra Silkeborg Seminarium med linjefagene dansk og musik. Startede herefter som lærer på Skægkærskolen.  Startede i 1999 med at arbejde på friskole og i 2002 som leder og initiativtager af Friskolen i Lemming.

I 2006 leder af Fussingø- Egnens Friskole ved Randers der senere blev udbygget med Børnehave og Vuggestue. Leder der indtil 30. oktober 2015

Sideløbende med lederstillingen på Fussingø-Egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue i Styrelsen for Dansk Friskoleforening og medforfatter til bogen Ledelse af Ledelse og tog også i årene 2008 – 2012 en Diplom Uddannelse i Ledelse

Er uddannet Familie og Psykoterapeut Kempler der i foråret 2018 og supervisor fra DFTI i foråret 2020

Ansat som Leder af Børne og Familiehuset i Lemming 1. november 2015

Arbejder med ledelse, administration, undervisning, familiearbejde, børnesamtaler, supervision og samarbejdsrelationer

Arne Nielsen

Arne Nielsen

Souschef

Læs mere

Uddannet sygeplejerske i 1988. Har arbejdet et år på børneafdeling. Herefter 8 år på psykiatrisk afdeling, og tog her en 3 måneders efteruddannelse i psykiatrisk sygepleje. Har været ansat 3 år som afdelingssygeplejerske på Ungdomspsykiatrisk afdeling i Viborg. 

Afsluttede i sommeren 2003 en Diplomuddannelse i familieterapi. 

Ansat siden 1997 i Børne- og Familiehuset.  Arbejder med ledelse, forældrekontakt, samarbejdsrelationer og underviser i alle grupper.

Martin Sørensen

Martin Sørensen

Lærer

Læs mere

Martin Sørensen, lærer.

Uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i 1995.

Har siden arbejdet på Efterskole, Fritidsklub, en årrække i folkeskolen, med alm. undervisning samt støtte- og specialundervisning, dels inkluderende på skolen, dels som lærer på forskellige projekter knyttet til Oustruplund.

Har arbejdet i Børne- og Familiehuset siden 2006, de seneste år i Yngste Gruppe med alle fag udover Dansk.

Har i perioden 2010-13 taget efteruddannelse som Narrativ Terapeut hos DISPUK.

Stig Fisker

Stig Fisker

Lærer

Læs mere

Stig Fisker, lærer.

Uddannet folkeskolelærer i 1989 fra Silkeborg Seminarium med engelsk og sløjd som linjefag. Har siden taget videreuddannelse i dansk, musik og som læsevejleder.

Har bl.a. undervist og arbejdet med ADHD og autismespektrum børn i Centerklasserne på Vestre Skole.

Ansat januar 2008 i Børne- og Familiehuset som lærer, administrativ medarbejder, læsevejleder og IT-ansvarlig.

Underviser i dansk, engelsk, matematik, sløjd og musik.

Louise Kristensen

Louise Kristensen

Lærer

Læs mere

Louise Kristensen, lærer.

Ansat i Børne- og Familiehuset august 2009.

Uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium juni 2009 med linjefagene matematik, geografi, idræt og hjemkundskab. 

Har fra tidligere en uddannelse som sosu hjælper. 

I sidste del af studietiden var jeg tilknyttet Oustruplund dels som vikar dels som underviser i enmandsprojekter.

Helle Danielsen

Helle Danielsen

Socialpædagog og diakon

Læs mere

Helle Danielsen, socialpædagog og diakon. 

Ansat i Børne- og Familiehuset efteråret 2013. Uddannet fra Diakonhøjskolen maj 2006. Ansat i Børne- og Familiehuset november 2013. Har tidligere arbejdet med terminale børn på Fenrishus og i Børnehuset Digterparken, med specielt fokus på børn med vanskeligheder. Arbejder primært omkring børnenes almene trivsel og underviser derudover i engelsk, matematik og hjemkundskab.

Sandra Hansen

Sandra Hansen

Pædagog

Læs mere

Sandra Hansen, pædagog

Uddannet idrætspædagog fra Viborg Seminarium januar 2009. Blev ansat i Børne- og Familiehuset august 2014. 

Jeg er med i følgende timer: Dansk, matematik, idræt, historie, geografi, fysik, svømning, læsebånd og lektiecafe.

Før min ansættelse i Børne- og Familiehuset har jeg arbejdet på Resenbro skole i SFO delen og havde derudover nogle støttetimer i skolen i forbindelse med f.eks. en inklussionselev.

Lea Fogh Andersen

Lea Fogh Andersen

Pædagog

Læs mere

Lea Fogh Andersen, pædagog.

Uddannet pædagog fra Jysk pædagoguddannelse januar 2013.

Ansat i Børne- og Familiehuset efteråret 2015, hvor hun primært er i yngste. 

Hun underviser i kristendom, og er med i de fleste fag.

Er i flere grupper.

Betina Sølvsten

Betina Sølvsten

Lærer

Læs mere

Betina Sølvsten, lærer.

Uddannet folkeskolelærer i 1996 fra Jelling Seminarium. Ansat i Børne- og Familiehuset januar 2015.  Jeg har arbejdet med børn og unge med særlig vanskeligheder/behov siden jeg blev færdiguddannet. Har arbejdet på Skjernåskolen, Århusbakkens skole/Langsøskolen i Centerklasserne og senere på Dybkær Specialskole. 

Jeg har bl.a. arbejdet med børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap, samt børn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. 

Har en uddannelse som NLP-coach. Jeg underviser i dansk og matematik.

Lars Sørensen

Lars Sørensen

Lærer

Læs mere

Lars Sørensen, lærer

Uddannet lærer i 2006 fra Silkeborg Seminarium. 

Har i perioden 2006-2008 arbejdet på opholdssted som lærer og som en del af det faste personale i hverdags- og weekendvagter. 

Læst pædagogisk antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet i perioden 2009-2012. med et overordnet fokus på socialforvaltning og specialpædagogik.

Blev i 2012 projektansat i Ikast-Brande Kommunes socialforvaltning som faglig konsulent. 

Har arbejdet som familiebehandler ved Herning Kommune i 2012-2015. Blev i 2015 certificeret KIFF-leder (kursus i fælles forældreansvar) ved Center For Familieudvikling. 

Ansat i Børne- og Familiehuset i august 2015 med timer primært i ældste gruppe. 

Underviser i samfundsfag, matematik, historie, svømning og praktisk fag.

Jesper Høegh Sørensen

Jesper Høegh Sørensen

Pædagog

Læs mere

Jesper Høegh Sørensen, har en fortid som matros i handelsflåden. Uddannet pædagog i 2002 fra Jysk pædagogseminarium i Randers. Har arbejdet i folkeskolen i 14 år. Fra 2002 – 2006 år som SFO-pædagog på Tirsdalen Skole i Randers. Herefter blev han ansat som underviser i skolens specialklasser, hvor Jesper har undervist indtil august 2016.

Ansat i Børne- og Familiehuset pr 1.8.2016 med alle timer i mellem syd. (2-4. klasse)

Jesper underviser i Dansk, Natur/teknologi, idræt og svømning.

Camilla Hylke Danielsen

Camilla Hylke Danielsen

Pædagog

Læs mere

Camilla Hylke Danielsen 35 år, bor i Funder med sine 4 børn.

Uddannet professionsbachelor på Ikast pædagogseminarium i 2006.

2006-2011 Arbejdede som pædagog i daginstitution.  

2011-2014 Hjemmegående med egne tvillinger.

2014-2016 Arbejdede på døgninstitution for anbragte unge. 

2016 november begyndte at arbejde i Børne og Familiehuset.

Mette Lindskog Pedersen

Mette Lindskog Pedersen

Pædagog

Læs mere

Mette Lindskog Pedersen, pædagog.

Uddannet fra Jydsk Pædagog Seminarium Randers 2003. Ansat i Børne- og Familiehuset august 2015, efter et vikariat på ca. 2 måneder. 

Jeg er med i følgende fag: dansk, matematik, idræt, engelsk, natur/teknik, P-fag, kristendom og svømning. 

Jeg har al undervisning med heste og ridning i Børne og Familiehuset

Jeg har tidligere arbejdet med børn, unge og voksne med fysisk og psykisk handicaps dels i skole regi dels på bo center.

Dorte Andersen

Dorte Andersen

Pædagog

Læs mere

Dorte Andersen, pædagog.

Har tidligere arbejdet som pædagog på institutionen Kanonen i Hadsten og Hørning Skole Specialafdeling.

Daniel Jellesen

Daniel Jellesen

Lærer

Læs mere

Daniel Jellesen og bor i Dronningborg Randers, med min kone og min lille datter. 

Har færdiggjort gymnasiet og er uddannet IT-Supporter, og har derudover færdiggjort 8 moduler på pædagoguddannelsen. 

Har altid elsket, arbejdet med mennesker, hvilket har ledt, til forskellige jobs, rundt omkring fra vuggestue til børnehave, lidt før skole, og sfo.  Efter dette som underviser på en friskole i matematik, engelsk og tysk i 3 til 8 klasse. I 3½ år har jeg arbejdet på Viden Djurs i Grenaa, som Second Line Supporter. Startede i april 2019 i Børne og Familiehuset. 

Jeg ser mig selv som glad, udadvendt, imødekommende og med et overskud til mennesker, som har brug for den extra opmærksomhed og omsorg. Uddanner mig sideløbende til lærer.

Mads Guldhammer Jacobsen

Mads Guldhammer Jacobsen

Vikar

Læs mere

Mads Guldhammer Jacobsen.

Til dagligt er Mads psykologistuderende ved Aarhus Universitet, hvor han er omkring halvvejs med studiet. Ved siden er studiet er han vikar i Børne- og Familiehuset og kommer rundt i alle grupper, men er oftest at finde i yngste gruppen. Han har tidligere pædagogisk erfaring som frivillig børneinstruktør i en karateklub i Viborg og som ansat i Silkeborg Kommunes aflastningsordning for en dreng på 4 år med autisme.

Per Lau Jacobsen

UU Silkeborg 

Papirfabrikken 18a, Silkeborg 

Mob. 21694009

PerLau.Jacobsen@silkeborg.dk

Tilknyttet alle vore elever i 8 – 10 klasse omkring deres videre skolegang og uddannelse.

Maja Bram Balsgaard

PPR Silkeborg

Tilknyttet Børne- og Familiehuset som fast PPR-psykolog.

Tlf. 61 13 01 43 

MajaBram.Balsgaard@silkeborg.dk

Mette Balcher Geertsen

Sundhedsplejerske.

Kommer og taler med alle vores børn om trivsel og sundhed 1 gang om året