Lidt om Børne- og Familiehuset

Beskrivelse

Børne- og Familiehuset er en selvejende dagbehandlingsinstitution for børn og deres familier. Vi har i alt 25 børn tilknyttet vores skole. Børnene er alle henvist af deres hjemkommune. Vi har børn fra flere kommuner, men primært Silkeborg, som vi også har skole overenskomst med. At vi samtidigt er et behandlingstilbud betyder at vi udover skole, prioriterer at arbejde med det der gør det svært for barnet/den unge at deltage i det læringsfællesskab skolen er. Vores vision er at give alle børn mulighed for at deltage i et fællesskab med gode relationer, læring og udvikling. Det er så vigtigt for os, fordi det er forudsætningen for at klare sig godt i livet. Der er jo fællesskaber alle steder – både i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder i et behandlingstilbud, hvor meget af børnenes hverdag er struktureret ud fra en skoletanke og et skoleskema.

Derudover er behandlingstilbuddet en integreret del i hele vores hverdag, hvor vi prioriterer børnenes og familiernes ressourcer og muligheder og prøver at give børn og voksne en oplevelse af at også deres liv og hverdag har mange og gode kvaliteter. Derfor vil I også opleve en hverdag og en skoledag, som ikke umiddelbart og altid ligner folkeskolens hverdag, men i udstrakt grad tager hensyn til de behov, der måtte være hos det enkelte barn og de enkelte familier.

Alt dette kan læse om i den uddybende beskrivelse her på siden.

Annette Jellesen

Annette Jellesen

Leder for Børne- og familiehuset

Ring på mobil: 2384 2346

Jesper Høegh Sørensen

Jesper Høegh Sørensen

Souschef for Børne- og familiehuset

Ring på mobil: 6091 4857