Nyheder, kalender og traditioner i Børne- og Familiehuset

1. Skoledag

Mandag d. 14. august hejser vi flaget og byder velkommen til 1. dag i det nye skoleår. Vi slutter dagen af med forældrekaffe kl. 13.00 – efterfulgt af infomøder i klasserne.

Nyt fra huset

Børnefamiliehuset stræber efter at være en klimavenlig institution. Vi er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for alternative energikilder, i form af solceller og varmepumper – så vi på sigt kan få udfaset vores gasfyr og blive delvist eller helt selvforsynende med el og varme. Herudover har vi opskaleret vores affaldssortering, således at vores affald bliver sorteret i 10 forskellige kategorier. I den sammenhæng har vi udvidet vores affaldsskur og fået plads til nye containere. I klasserne bliver eleverne desuden involveret i den daglige affaldssortering – her sorterer de deres eget affald i kategorierne: madaffald, papiraffald og restaffald. Eleverne involveres yderligere i affaldssortering, når de på skift hjælper til i køkkenet. Her sørger de bl.a. for at glas, pap, plastic osv. Kommer i de rette containere.

Vores gamle musikpavillon, blev i foråret skilt ad og kørt væk hvilket har givet bedre adgangsforhold, samt en god samlingsplads, som vi hver dag bruger inden vi går til morgenmotion. Vi fik desuden opsat nyt plankeværk hvor pavillonen stod og opsat plankeværk mod vores nabo (ved carporten og legepladsen) – Det var tiltrængt og det markerer tydeligt hvortil vores område går.

Inden sommerferien hjalp afgangseleverne med at opdatere vores udearealer. Vi fik malet skure og lagt fliser og meget andet – det var en god proces og det gav en god portion velfortjent stolthed og et fremragende resultat.

Håndværkerne har været på besøg i ferien da der var behov for lidt vedligehold rundt omkring i husene, men nu er vi klar til at modtage jer til et nyt skoleår. Vi kan ovenikøbet hejse flaget for jer alle, da vi kort før sommerferien fik opsat en 10m. høj flagstang.  Den glæder vi os til at bruge når vi skal fejre fødselsdage og andre mærkedage.

Vi glæder os til det nye skoleår😉

Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset

 

Kalender for 2022-23

 

Se kalenderen ved at trykke her