Nyheder, kalender og traditioner i Børne- og Familiehuset

Så blev det forår!

Træer og buske springer ud, og det myldrer med liv i og omkring Børne- og familiehuset. Snart får vi forhåbentligt 24 helt små, nye elever! Vi har nemlig anskaffet os en rugemaskine samt 24 befrugtede hønseæg. Det skal blive spændende om det lykkes os at udruge alle æg med succes. Mon ikke vi får nyt liv, og nye opgaver i tiden der kommer. Alle elever får mulighed for at hjælpe til når kyllingerne kommer – det bliver spændende at følge, og vi skal nok holde jer opdateret i vores facebookgruppe. Når kyllingerne er vokset ud af deres “børnehave”, så bliver de adopteret af Annette. Hun vil give dem et godt liv i hønsegården i Tindbæk, og efter sommerferien er det selvfølgelig planen at nogle af hønsene skal ende på middagsbordet hos os.

Foråret byder også på et par fridage og en heldagstur til Djurs sommerland:

9.maj Kristi himmelfartsdag – vi holder fri både torsdag d.9. og fredag d. 10.

20.maj: 2. pinsedag – vi holder fri

5. Juni: Grundlovsdag – vi holder fri

12. Juni: Tur til Djurs sommerland (info følger)

19. juni: Familiedag (info følger)

28. juni: Sidste skoledag (info følger)

Nyt fra huset

Børnefamiliehuset stræber efter at være en klimavenlig institution. Vi er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for alternative energikilder, i form af solceller og varmepumper – så vi på sigt kan få udfaset vores gasfyr og blive delvist eller helt selvforsynende med el og varme. Herudover har vi opskaleret vores affaldssortering, således at vores affald bliver sorteret i 10 forskellige kategorier. I den sammenhæng har vi udvidet vores affaldsskur og fået plads til nye containere. I klasserne bliver eleverne desuden involveret i den daglige affaldssortering – her sorterer de deres eget affald i kategorierne: madaffald, papiraffald og restaffald. Eleverne involveres yderligere i affaldssortering, når de på skift hjælper til i køkkenet. Her sørger de bl.a. for at glas, pap, plastic osv. Kommer i de rette containere.

Vores gamle musikpavillon, blev i foråret skilt ad og kørt væk hvilket har givet bedre adgangsforhold, samt en god samlingsplads, som vi hver dag bruger inden vi går til morgenmotion. Vi fik desuden opsat nyt plankeværk hvor pavillonen stod og opsat plankeværk mod vores nabo (ved carporten og legepladsen) – Det var tiltrængt og det markerer tydeligt hvortil vores område går.

Inden sommerferien hjalp afgangseleverne med at opdatere vores udearealer. Vi fik malet skure og lagt fliser og meget andet – det var en god proces og det gav en god portion velfortjent stolthed og et fremragende resultat.

Håndværkerne har været på besøg i ferien da der var behov for lidt vedligehold rundt omkring i husene, men nu er vi klar til at modtage jer til et nyt skoleår. Vi kan ovenikøbet hejse flaget for jer alle, da vi kort før sommerferien fik opsat en 10m. høj flagstang.  Den glæder vi os til at bruge når vi skal fejre fødselsdage og andre mærkedage.

Vi glæder os til det nye skoleår😉

Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset

 

Kalender for 2023-24

Se kalenderen 2023/2024 her.