Familiesamarbejde

Vi tror på at samarbejdet mellem os og familien er en af de primære byggesten
for barnets trivsel og udvikling.

Vi anser kvaliteten af de relationer vi indgår i, som altafgørende for, hvordan vi bliver i stand til
at mestre vores eget liv og det at kunne indgå et fællesskab er altafgørende.

 

Derfor er vores vision også:

“At give alle børn mulighed for at deltage i et fællesskab
med gode relationer, læring og udvikling”

Formålet med familiearbejdet er således gennem en individuel tilrettelagt indsats, med udgangspunkt i familiens ønsker og behov for ændring, at støtte og udvikle familiens evner til at give deres barn gode opvækstbetingelser.

Indsatsen skal naturligvis tilpasses den enkelte families ressourcer og muligheder for samarbejde. På baggrund af den konkrete og fælles formulerede problemstilling, tilrettelægges et forløb, hvor formen kan være rådgivning, træning, støtte, samtaleterapi eller en kombination. 

Familiearbejdet i Børne og Familiehuset kan deles op i aktiviteter til den enkelte familie og aktiviteter der er til flere eller alle familier.

 

Faste aktiviteter til alle familier er:

 • Familieaftener
 • Skolernes Motionsdag i oktober
 • Juleafslutning

 

Andre knap så faste er:

 • Arbejds dage
 • Grillaftener
 • Spis-sammen-aftener

 

For den enkelte familie er der:

 • Skole/hjem samtaler 1 gange årligt.
 • Årlige statusmøde/møder ved behov.
 • Familiesamtaler i hjemmet med kontaktperson, mindst 2 gange om året. Flere hvis der er behov for det.
 • Ugentlig kontakt via telefon eller sms med kontaktperson.

 

Familiesamtaler

 • Familie Samtalerne tager udgangspunkt i de handleplaner der er besluttet gennem visitationen og ønskerne fra den anbringende instans og ud fra ønsker og motivation fra familien.
 • Nye handleplaner bliver besluttet ved behov og mindst en gang om året til statusmøder. Men de opdateres hele tiden løbende i det daglige arbejde.
 • Der holdes møde efter behov med kontaktpersonen.
 • Der tages udgangspunkt i undervisningsmæssige og socialpædagogiske problemstillinger.
 • Der er tale om udvidet forældresamarbejde i forhold til folkeskolen.