Børne- og Familiehusets vision

I Børne og Familiehuset har vi en overordnet vision:

“At give alle børn mulighed for at deltage i et fællesskab med gode relationer, læring og udvikling”

Mange af de børn vi møder har oplevet at blive ekskluderet i et fællesskab og den historie vil vi gerne skrive om sammen med dem. Vi ved, at for at få en uddannelse og for at kunne deltage i et arbejdsliv skal du kunne deltage i et fællesskab.

I den grundtvig-koldske skoletradition har der altid været lagt stor vægt på skolen som et fællesskab. Fællesskab har endda været så centralt et begreb i denne tradition, at det ligefrem er blevet indoptaget i det lovbestemte hovedsigte med det at drive skole. I lovens bemærkninger bliver der nemlig talt om skolernes ”tilbud om forpligtende fællesskab”.

 

Kun i fællesskab opbygges individet

Det er en vigtig pointe ved Grundtvigs fællesskabsopfattelse, at han – i lighed med mange moderne psykologer – mener, at kun i et fællesskab kan der opbygge et selvbevidst individ. Jeg kan så at sige ikke finde mig selv ved at gå alene op på toppen af Mount Everest eller langt ud i en ørken. Det er kun ved at spejle mig i andre – i fællesskabet – at jeg kan blive opmærksom på, hvem jeg er og gerne vil være. Vi har altså brug for fællesskabet – hvad enten vi vil opbygge et folk eller støtte den enkelte i at få selvindsigt.

Vores fællesskab er bygget op omkring vores skolehverdag. Den overordnede ramme for det fællesskab ligner det du kender. Vi har alle de fag som børnene møder i folkeskolen og vi arbejder hele tiden på at vores børn skal kunne det samme som en jævnaldrende i folkeskolen, så barnet har de samme muligheder for fremtiden.

I vores hverdag har vi derfor hele tiden en dobbelt opmærksomhed  – vi vil styrke vores børn fagligt MEN lige så vigtigt vil vi vise dem fællesskabets værdi og lade dem mærke at de er et vigtig brik i det puslespil der er vores dagligdag.