Visitation

Visitationen af børn til undervisningstilbuddet

 

Visitation

Den anbringende kommune indgår ved anbringelsen kontrakt med Børne- og Familiehuset. Heri indgår aftale om skoletilbud i henhold til bek. nr. 702 af 23. juni 2014, når der er enighed herom i hjemkommunen jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 6.

Det forudsætter, at den anbringende kommune i forbindelse med anbringelsen inddrager egen skoleafdeling, forældre samt PPL Silkeborg i vurderingen af ønsket skoletilbud til barnet. Når den anbringende kommunes anbringende myndighed, forældre og egen skoleafdeling – samt PPL Silkeborg er enige om skoletilbuddet, indskrives dette i kontrakten. PPL Silkeborg visiterer herefter barnet til skolegang i intern skole.

Hvis anbringende kommune ikke kan opnå intern enighed om skoletilbud til barnet formidles dette til PPL Silkeborg, som efterfølgende skal visitere til et skoletilbud ud fra de oplysninger, der kan leveres fra hjemkommunen jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 3.

Ved anbringelsen sørger Børne- og Familiehuset i samarbejde med anbringende kommune for, at der forligger de fornødne sociale og skolemæssige papirer samt at indhente forældrenes samtykke til at indhente PPL journal i anbringende kommune.

Årlig revisitation til undervisningstilbuddet

Der tages mindst en gang om året stilling til, om den specialpædagogiske bistand til barnet skal ændres, ophøre eller fortsætte jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 8.

Børne- og Familiehuset følger den anbringende kommunes re-visitationsprocedure.

Herefter træffer PPL Silkeborg i samråd med den anbringende kommune beslutning om, den specialpædagogiske bistand til barnet skal ændres, ophøre eller fortsætte jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 4.