Elevgrundlag og målgruppe

Elevgrundlaget

Antallet af elever i intern skole skal være normeret til min. 10 elever ved skoleårets begyndelse. Det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret må ikke være under 10 jf. bek. 702 af 23. juni 2014 § 10.

Falder elevtallet til under det lovbestemte antal, meddeles dette straks til PPR Silkeborg. Elevgrundlaget tilstræbes maks. 25 børn, men ledelsen kan i perioder dispensere herfra.

En samlet liste over elevantal og elevernes oplysninger (Navn, CPR, start- og sluttidspunkt og anbringende kommune) sendes til PPR og tilsynsførende forud for skoleårets start 1. august. Den samlede liste sendes herefter opdateret til tilsynsførende og PPR Silkeborg tre gange årligt (1. dec., 1. februar, 1. maj).

Ved optag af elever og fortsættelse i undervisningstilbuddet følges retningslinjerne for visitation og re-visitation (se beskrivelse under afsnittet om Visitation).

Beskrivelse af gruppen

Vores primære målgruppe. 

Fælles for de børn vi har mødt er, at de har lavt selvværd. De er følelsesmæssigt frustrerede og har svært ved at rumme og handle i det sociale felt i relation til såvel børn som voksne. De har således oplevet mange nederlag i børnehaven, i skolen, i klubben eller derhjemme. De har problemer med at begå sig blandt jævnaldrende ligesom lærere, pædagoger og forældre beskriver dem som værende urolige, ukoncentrerede og forstyrrende.

De børn vi møder har en familie. Vi modtager børn og familier fra alle samfundslag og med mange forskellige problemstillinger. Nogle børn og familier har haft svære vilkår i mange år og har tidligere modtaget forskellige former for hjælp. I nogle familier har forældrene problemer med opdragelsen eller med at forstå hinanden eller børnene.

Det kan beskrives som:

Børn med

  • Socio-emotionelle vanskeligheder
  • Børn med diagnoser
  • Børn med grænselignende beskrivelser i forhold til autisme spektret
  • Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder
  • Børn som over tid i deres familie eller med nære voksne i øvrigt har haft eller har vanskelige vilkår for en stabil udvikling såvel personligt som fagligt i skolesammenhænge