Dagligdagen:

Vores hverdag

Som tidligere beskrevet er vores hverdag struktureret som en skolehverdag. Vi har et skoleskema med de fag som børnene kender fra folkeskolen. Børnene vil opleve, at de går i skole. Vores grupper/klasser er mindre og der er ca 1 voksen til 2 børn, så i en gruppe med 6 børn vil der være 3 voksne i undervisningen..

Børn og familier i Børne- og Familiehuset har også krav på en anden del i hverdagen hos os. Vi prøver i vid udstrækning på at gøre dagen og vejen mere overskuelig og dernæst at lære såvel børn, som forældre at håndtere og handle i situationer, hvor det ofte er “gået galt”. Sådan vil det ihvertfald ofte opleves. For os handler det om at give vore familier nye handlemåder og strategier, når følelserne tager over i såvel børne- som voksenhøjde.

Vi arbejder relationelt og tror på at tryghed og følelsen af at være god nok som den man er, danner fundamentet for en god hverdag. Alle deltager aktivt i vores fællesskab ved også at hjælpe med praktiske ting – så som oprydning, madlavning mm.

Vi er meget opmærksomme på trivsel og et godt sprog og vi laver hver dag fælles aktiviteter allesammen, i form af motion og fælles morgensang.

Vi har også i dagligdagen børnemøder, hvor vi fælles øver os i at se nye muligheder og nye løsninger i situationer, som ofte tidligere har affødt frustrationer og aggressioner. Vi har et tæt og kontinuerligt samarbejde med forældrene om deres og børnenes hverdag, for at give familierne nye billeder og oplevelser som fundamentet i deres samvær.

Morgensamling

Pause med uno

Dagligdagen i Børne- og Familiehuset – kort

Fra 7.50

Børnene modtages af voksen

7.50-8.00

Stille og roligt samvær i grupperne  –  jakke af/ pænt godmorgen/voksen tilstede. Madpakker i køleskabene.

8.00

Undervisning starter. Dagens starter i alle grupperne med en gennemgang af dagen – dette gøres synligt enten ved hjælp af piktogrammer og for de ældste som en dagsorden på tavlen. 

Hvis nogle børn har brug for morgenmad er det en mulighed

9.45-10.30

Fælles frugt og fælles formiddags sang –  meddelelser og herefter fælles motion:
De voksne er tydeligt tilstede, hvor børnene er.

12.00-12.45

Frokost: Mandag og Fredag er der madpakker i klassen
Tirsdag, onsdag og torsdag er det fælles mad i fælleshuset

Den første opgave for de voksne, er at skabe ro omkring børnenes spisesituation.
Ved fællesspisning er det de voksne der øser op og der sidder altid nogle primær voksne ved børnene. Børnene sidder ved forskellige borde i deres stamgrupper.
Hænderne vaskes før spisning (ikke i køkkenvask)
Madpakker smides ikke ud, men sendes med hjem, hvis børnene ikke vil have dem.
Vi tilstræber at alle børn får noget at spise til frokost.
Vi øver os på at spise med kniv og gaffel.

Alle sidder med det første kvarters tid – de voksne afslutter måltidet ved at høre hvad børnene har lyst til at lave i pausen, og så sige velbekomme.

Børnene er ansvarlige for at rydde væk efter sig selv.

12.45– 15.00

Undervisning  og SFO 

15.00

Farvel-tid:
Vores primære opgave er at få sagt ordentligt farvel og at holde styr på hvem der skal af sted hvornår og sørge for at overgangen fra B&F til taxa eller bus foregår stille og roligt.

Børnene siger farvel til en voksen inden de går.

Når børnene er taget af sted rydder de voksne det sidste op og låser af.

 

Se skemaer for dagligdagen her:

skemaer 2023-2024

Sprog:

Vi forventer at børnene i alle sammenhænge tilstræber et ordentligt sprog og en god tone indbyrdes og sammen med os.

Som udgangspunkt er vi voksne selv gode rollemodeller og hjælper børnene med konkrete anvisninger, hvis vi oplever at de benytter sig af ”dårligt sprog”

Vi hjælper endvidere børnene med at vurdere, hvornår det er nødvendigt og unødvendigt at ytre sig.

Når situationen indbyder til det, prøver vi at tydeliggøre, at det vi siger, altid har en effekt på vores omgivelser og at vores sprog derfor er noget, vi bliver nødt til at tage ansvar for.

Oprydning:

Vi tilstræber, at børnene hjælpes til at rydde op efter dem selv.

 

Fodtøj:

Vi tilstræber at spisestue, køkken, dagligstue og visse undervisningslokaler er fodtøjs frie områder.

Traditioner i Børne- og Familiehuset

 

Skolestart

Vi starter hvert skoleår med at vi alle mødes og synger fødselsdagssang for alle de der har haft fødselsdag i sommerferien. det er nemlig en af de traditioner vi har – at vi fejrer børnene i fællesskab når de har fødselsdag – også selvom det er i ferien. Herudover inviterer vi altid familierne til kaffe om eftermiddagen på første skoledag, så vi kan synge en sang og hilse på hinanden og høre lidt om hvad året bringer og hvordan undervisningen kommer til at foregå i grupperne.

 

Lejrskole

En af de første uger efter sommerferien tager vi på lejrskole. Lejrskolen I skoleåret 2023/2024 er en fællestur for alle grupper. I år besøger vi lejren ved Hemmet strand i Vestjylland. Vi tager på lejrskole for at styrke fællesskabet i gruppen og derved gøre alle mest trygge og glade – alt sammen forudsætninger for at kunne lære mest muligt i skolen  

 

Familiedage og aftener

Som på alle andre skoler har vi også forældremøder. Hos os er de en del af vores familieaftener. En familieaften begynder når skolen slutter om eftermiddagen. Alle familierne – mor, far, plejefamilier, voksne fra opholdsstederne, søskende – kommer og starter med en kop kaffe og lidt frugt og altid en sang. Herefter går vi ud i de enkelte grupper og høre om hvordan dagligdagen går. Vi slutter altid af med fællesspisning. Til nogle af familieaftenerne optræder måske nogle af børnene, vi kan have et foredrag, vi kan lave fælles aktiviteter eller tage på en fælles tur. Vi har fx været i cirkus 😉 

 

Skolernes motionsdag

Vi afholder skolernes motionsdag fredagen op til efterårsferien. Forældre og øvrig familie er meget velkommen til at deltage.
Til motionsdagen er det muligt både at løbe og cykle. Vi slutter altid af med svømning i Nordvestbadet

 

 Juleafslutning

Den sidste skoledag inden juleferien afholder vi juleafslutning. Denne dag er forældre, bedsteforældre m.m. meget velkomne. Vi spiser morgenmad, julehygger med  julehistorie og julesange. Så tager vi på en lille gåtur, der ender med mulighed for at fælde årets juletræ til familien.

Tilbage til Børne-og Familiehuset, hvor der serveres æbleskiver og gløgg. Dagen slutter af med jule-bingo-banko.

 

Vinterlejrskole

Hvert tredje år tager vi på  fælles vinterlejrskole i Norge. Vi tager afsted ofte i uge 9 eller uge 11. Der er det billigere, der er ikke så koldt og der er længere lyst. Turene har gået til Hovden eller Gaustablikk. På turene prøves slalomski. Næste gang er i 2025. Disse ture en nu planlagt til hvert tredie år i marts måned. 

Heldagsture

2 gange om året tager hele Børne og Familiehuset afsted sammen for at have en stor fælles oplevelse. Vi pakker derfor en god madpakke og begiver os på skovtur, cykeltur, til havet eller i Djurs Sommerland.

 

Klassen dag

Den sidste torsdag inden skolernes sommerferie er vi på klassens dag.  Gruppen har sammen med de voksne planlagt et sjovt, hyggeligt eller spændende sted at tage hen.

 

Sidste skoledag

Byder på en kanotur ned af Gudenåen og en stor is i Indelukket. Alle voksne der er knyttet til vores børn/unge er selvfølgelig velkomne til at få en is med.

Her møder der også ofte tidligere elever op og får en is med.