Velkommen til Børne- og Familiehuset

En dagbehandlingsinstitution

– for børn og deres familier…

Her finder du information, nyheder og indblik i institutionens dagligdag og virke.

Skolen ligger i Silkeborg Kommune i et naturskønt område.

Vi håber at du vil finde det du søger.

Ring og skriv gerne for mere information på 2384 2346.

Vision

“At give alle børn mulighed for at deltage i et fællesskab med gode relationer, læring og udvikling”

Læs hele visionen her

Arbejdstilsynet

Se deres status på vores arbejdsmiljø her

Fællesskab og relation:

I Børne og Familiehuset har vi en overordnet vision. Den lyder: 

“At give alle børn mulighed for at deltage i et fællesskab med gode relationer, læring og udvikling”

Mange af de børn vi møder har oplevet at blive ekskluderet i et fællesskab og den historie vil vi gerne skrive om sammen med dem. Vi ved, at for at få en uddannelse og for at kunne deltage i et arbejdsliv skal du kunne deltage i et fællesskab.

Vores fællesskab er bygget op omkring vores skolehverdag. Den overordnede ramme for det fællesskab ligner det du kender. Vi har alle de fag som børnene møder i folkeskolen og vi arbejder hele tiden på at vores børn skal kunne det samme som en jævnaldrende i folkeskolen, så barnet har de samme muligheder for fremtiden.

I vores hverdag har vi derfor hele tiden en dobbelt opmærksomhed – vi vil styrke vores børn fagligt MEN lige så vigtigt vil vi vise dem fællesskabets værdi og lade dem mærke at de er et vigtig brik i det puslespil der er vores dagligdag.

Læring:

Læring i Børne- og Familiehuset tager udgangspunkt i den gode relation som forudsætning for tryghed og tillid til de voksne som underviser. En forudsætning for gode resultater er en høj grad af tilstedeværelse fra underviserens side i det enkelte barns skoledag. Vi arbejder hen imod inddragelse i læringsfællesskabet gennem accept og anerkendelse af barnets input, idet barnets aktive bidrag i fællesskabet positivt vil medvirke til at udvikle barnets selvbillede.

Vi tager udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling i både undervisning og behandlingsarbejde, hvilket betyder, at der finder en høj grad af differentiering sted

Vi sørger for en høj grad af forudsigelighed i hverdagen, hvilket er vigtigt for vores børn. Nogle af rammerne som støtter børnene er:

Der skal være respekt for den enkelte, barn som voksen.

Der skal være udfordringer til alle børn.

Vi har gode fysiske rammer, der understøtter læringsprocesserne i alle klasser. Undervisningen er tydeligt struktureret, og tilpasset det enkelte barn i tempo og udfordringsgrad.

Udvikling:

Det pædagogiske arbejde i Børne- og Familiehuset tager udgangspunkt i samvær, relationer og involvering, ligesom vi vægter respekt, omsorg og klare rollefordelinger, såvel i forhold til børn som forældre.

Skoledelen/undervisningen har følgende afledte mål

• At kunne rumme og være med sig selv og andre

• At kunne håndtere svære følelser

• At kunne sætte ord på det der udfordrer

• At kunne tilegne sig ny læring/viden

• At kunne rumme og mestre succes og ny læring

• At kunne opnå en alderssvarende skolegang hvis muligt

• At kunne præsenteres for den samlede fagrække

• At kunne prøve kræfter med prøver, projektopgaver og nationale test

• For de ældste børn at kunne have fokus på efterfølgende skolegang og uddannelse

Hvis du kender dit hvorfor, kan du leve med et stort set hvilket som helst hvordan.